Konflikty, smlouvy a organizace

Tato sekce přináší informace rozšiřující znalosti studentů o „reáliích“ mezinárodní politiky 20. století, jako je účel mezinárodních organizací nebo vojenských paktů, příčiny válečných konfliktů a jejich geografie, důvody pro uzavření a význam klíčových mezinárodních dohod. Ve své podstatě se jedná o středoškolské, spíše faktograficky orientované znalosti. Materiál je tedy nástrojem pro zopakování nejdůležitějších informací a pro vytvoření znalostního základu pro další, více analyticky, kriticky a problémově orientovanou, výuku.

Následující přehled hlavních válečných konfliktů, mezistátních dohod a mezinárodních organizací přináší základní faktografii ke každému heslu. stručná textová forma je doplněna odkazy na rozšiřující čtení a audio a video soubory a pro čtenáře registrované v is.muni.cz také na studentské práce.
Sekce konflikty se věnuje těmto tématům: