Základní témata

První část učebnice představuje souhrn základních bodů k některém z důležitých témat politické geografie. Tato část je založena na prezentacích k předmětu, které jsou doplněny odkazy na další literaturu, výuková a ilustrační videa a obrazový materiál. Ve shodě s obsahovým rozsahem předmětu Úvod do studia politické geografie, také tato učebnice poskytuje informace k tématům stát, nacionalismus, kolonialismus, rozvoj (a jeho různé formy), modernita, globalizace a volby.