Volební geografie

Tato sekce učebnice se věnuje poměrně zvláštnímu okruhu v rámci politické geografie. Vzhledem k možnosti aplikovat na volební data statistické metody, nepatřila volební geografie po 2. sv. válce k oné “zahnívající tišině” geografie, tak jak to obecně o politické geografii prohlásil William Bunge. Zároveň se v této oblasti velmi často setkávají geografové, politologové a sociologové. Ve volební geografii tak byla vytvořeno velké množství poznatků, velmi často prezentovaných ve formě map.

Sekce učebnice bude dále rozdělena na 3 části. V první jsou představeny základní teoretické koncepty a metody, se kterými volební geografie pracuje. Druhá část nabízí mapy volebních výsledků v České republice, třetí pak v různých zemích světa.