Rozvoj

Nerovnoměrný rozvoj

Globální nerovnosti: Definice problému

 • Nerovnoměrné rozložení bohatství, moci, svobody, kvality života…
 • Určitá míra nerovností mezi lidmi, mezi skupinami lidí a mezi místy, která obývají, je (pravděpodobně) přirozená a nutná
  • může být např. motivací pro změnu
 • Současná míra nerovností mezi místy (regiony) je však extrémně vysoká
 • problém morální, politický, environmentální…

Globální nerovnosti

  • HDP na osobu (PPP, 2007-2011, World Bank):

Lucembursko        61 790 $

USA                         47 360 $

Burundi                    400 $

Kongo (D.R.)            320 $

(Česká republika  23 620 $)

 • Forbes: 2011: 1 226 miliardářů celková aktiva přesahují 4 600 mld. $
  • více než úhrnné bohatství 3.01 miliardy dospělých
 • 1,4 miliardy lidí (22%) žije za méně než 1.25 $ na den (2005, World Bank)
 • 839 milionů lidí (15%) je podvyživených (2006-2008, UNDP)…
 • nerovn1

Rozvoj jako řešení?

 • Snížení globálních nerovností bylo věnováno ohromné úsilí
 • Založeny mezinárodní rozvojové organizace
  • Světová banka
  • UNDP
  • OECD
  • Africká/Asijská rozvojová banka…
 • Zřízeny rozvojové fondy a programy
 • Zřízena rozvojová pomoc/spolupráce
 • Byly úspěšné ve snižování globálních nerovností?

Několik úvodních otázek

 • Jak staré jsou globální nerovnosti? Kdy se objevily?
 • Snižují se nebo zvyšují?
 • Proč jsou některé regiony světa (např. „Sever“ nebo Lucembursko) bohaté a mocné a jiné relativně chudé či „nerozvinuté“?
 • Které procesy vedly ke vzniku globálních nerovností? Které procesy přispívají k nerovnoměrnému rozvoji v současnosti?
 • Je geografické rozložení „rozvinutých“ a „rozvíjejících se“ regionů stabilní nebo se mění?

Co je to rozvoj?

 • Řada významů
  • v různých časech/místech
  • v různých sociálních skupinách
 • Pojem „rozvoj“ je silně kritizován a zpochybňován
  • přesto pro řadu organizací a vůdců zůstává hlavním cílem
 • Rozvoj… jako mýtus?
  • něco, co je dosažitelné (i když nejisté či nepravděpodobné)
  • směs skutečnosti a fantazie
  • moc vyvolávat touhu (Faust)
 • Něco pozitivního („změna k lepšímu“)
 • Podobný význam: pokrok, růst
  • Rozvoj může znamenat více zboží nebo více svobody..

Co je to rozvoj?

 • „Organized intervention in collective affairs according to standards of improvement.“
  (Pieterse 2001)

  • what kind of collective affairs?
  • what type of intervention?
  • what constitutes improvement?
  • improvement for whom?
  • who is to decide?
  • „Development is a struggle over the shape of futures.“
  • issues of power (and of knowledge)

Rozvoj: dobrý nebo špatný?

Dobrý? Špatný?
Přináší ekonomický růst. Vytváří vztahy závislosti a podřízenosti.
Přináší celkový rozvoj. Vytváří a prohlubuje geografické nerovnosti.
Přináší modernizaci západního typu. Ohrožuje místní kultury a hodnoty.
Přináší lepší dostupnost základních potřeb. Přispívá k šíření chudoby a špatných život. podmínek.
Může přispět k dosažení udržitelného rozvoje. Je environmentálně neudržitelný.
Přináší lepší vládnutí. Omezuje lidská práva a ohrožuje demokracii.

Rozvoj jako projekt

 • Projekt: soubor cílů, teorií a strategií, jak jich dosáhnout, a dělby moci, ovlivňující volbu cílů a strategií
  • V různých dobách převažovaly odlišné definice rozvoje
  • Obvykle byly využívány mocnými k rozšíření jejich vlivu nad jinými regiony a společnostmi
   • Mocná menšina definovala co je „pozitivní“ změna, která má být dosažena všemi
  • Konkrétní definice rozvoje se měnily se změnou mezinárodních vztahů a ekonomické politiky
  • Vždy existovala opozice k dominujícím definicím
   • alternativní definice
  • Určitá „mytologie “ rozvoje
  • Zjednodušená „genealogie“ rozvoje:  Čtyři projekty:
   • Kolonialismus (merkantilistický kolonialismus)
   • Modernizace (průmyslový kolonialismus)
   • Rozvoj
   • Globalizace