VIETNAMSKÁ VÁLKA

Kdy: 1964 – 1975

Kde: Jihovýchodní Asie, Vietnam

Kdo: Vietnamská republika (Jižní Vietnam), USA x Vietnamská demokratická republika (Severní Vietnam), podpora SSSR, Číny

Proč: sjednotit severní Vietnamskou demokratickou republiku s jižní Vietnamskou republikou a nastolit socialistický režim

Výsledek: vláda USA nakonec své vojáky stáhla a vznikl jednotný socialistický Vietnam

 

Konec druhé světové války s sebou přinesl také konec japonské okupace Indočíny (1940 – 1945). V roce 1945 se k moci dostává Ho Či Min, který vyhlašuje Vietnamskou demokratickou republiku s komunistickým režimem. Francie chtěla obnovit svoji vládu nad koloniemi v Indočíně. V roce 1946 se proto rozhořel ozbrojený konflikt, který trval až do porážky Francouzů v roce 1954 u Dien-bien-phu.

Na mezinárodní mírové konferenci o Indočíně v Ženevě v roce 1954 byl Vietnam rozdělen podle 17. rovnoběžky na severní a jižní část. Severní část s hlavním městem Hanoj (Vietnamská demokratická republika) byla pod vedením komunistického vůdce Ho Či Mina, na jihu vznikla Vietnamská republika s hlavním městem Saigon a vládou prezidenta Ngo Dinh Diem. Obě země se měly sjednotit v horizontu dvou let po demokratických volbách, ke kterým však nikdy nedošlo. Vietnamští komunisté se s podporou SSSR a Číny rozhodli zemi sjednotit silou. V roce 1959 Ho Či Min zaútočil na jižní část Vietnamu. USA byly proti rozšiřování komunistického režimu, roku 1961 přislíbil americký prezident John F. Kennedy pomoc udržet nezávislost Jižního Vietnamu a poslal do země americké vojáky.

V srpnu roku 1964 zahájily severovietnamské hlídkové čluny palbu na americké lodě v Tonkinském zálivu. Američané se rozhodli rozpoutat válku s Vietkongem naplno. Prezident Lyndon B. Johnson vyslal do Vietnamu dalších 500 000 mužů, kteří měli za úkol bombardovat jižní oblasti obsazené komunistickými ozbrojenci (Vietkongem). Zatímco Američané k boji používali letadla, bomby, opancéřované vrtulníky, rotační kanony nebo herbicidy, Vietkong používal taktiku malých úderných oddílů, které měly za úkol zaútočit a poté rychle zmizet.

Od poloviny 60. let probíhaly v USA stále častější manifestace proti válce. Velká část Američanů začala válku považovat za chybu a žádala její rychlé ukončení. V roce 1968 naplánovali Severovietnamci novou ofenzívu za účelem dobytí Saigonu, kterou zaskočená americká a jihovietnamská armáda brzy odrazila. Ofenzíva, která po vojenské stránce ztroskotala, měla silný vliv na americké veřejné mínění a byla tak politickým vítězstvím Severního Vietnamu. Americký prezident Richard Nixon začal roku 1969 se stahováním amerických jednotek, ale jeho cílem bylo vytvořit samostatnou jihovietnamskou armádu (tzv. vietnamizace války). V dubnu 1970 Američané překročili hranice do Kambodži, což zvedlo opět vlnu odporu u obyvatelstva USA i po světě. V roce 1972 zahájili Američané nejintenzivnější bombardování Severního Vietnamu za celou válku.

Obr. 1: Děti prchající před napalmem, který letadla Jižního Vietnamu shodila poblíž Trang Bang, údajné skrýše Vietkongu. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/obrazem-nahlednete-do-pekla-vietnamske-valky-skoncila-pred-35-lety-p90-/zahranicni.aspx?c=A100504_105723_zahranicni_ipl

Obr. 1: Děti prchající před napalmem, který letadla Jižního Vietnamu shodila poblíž Trang Bang, údajné skrýše Vietkongu. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/obrazem-nahlednete-do-pekla-vietnamske-valky-skoncila-pred-35-lety-p90-/zahranicni.aspx?c=A100504_105723_zahranicni_ipl

Dne 23. ledna 1973 byly v Paříži podepsány tzv. Pařížské dohody, ani ty však Jižnímu Vietnamu nepřinesly okamžitý mír. Ozbrojené konflikty trvaly až do roku 1975, kdy severovietnamské jednotky definitivně zvítězily nad jihovietnamským státem. Dne 2. července 1976 došlo ke sjednocení Vietnamu a vzniku Vietnamské socialistické republiky s komunistickou vládou.

 

Obr. 2: Vietnamská válka. Zdroj: http://vietnamwar-tmeeks.wikispaces.com/

Obr. 2: Vietnamská válka. Zdroj: http://vietnamwar-tmeeks.wikispaces.com/

Francouzská Indočína: území, které náleželo k francouzské koloniální říši v Jihovýchodní Asii.

Francouzská nadvláda: Francie byla od roku 1859 přítomna v Saigonu, v roce 1868 opanovala Kočinčínu (jih), v roce 1868 Annam (střed) a v roce 1880 Tonkin (sever). Roku 1887 se stal Vietnam součástí Indočínské unie spolu s Kambodžou. Roku 1899 se k nim připojil ještě Laos.

Herbicidy: chemické látky na zničení vegetace, Američané je používali, aby zničili olistění vegetace v pralese a měli přehled o nepříteli. Oblasti, kde došlo k použití herbicidů, byly po řadu desetiletí zamořeny.

NAPALM (Napthetic Petrol Acid Palmitate): zápalná látka používaná jako zbraň, vyrábí se zahuštěním běžně dostupného naftového paliva, což zvyšuje jeho přilnavost a snižuje vysokou rychlost hoření látek

Pařížské dohody: podepsali je 27. ledna 1973 USA, Vietnamská demokratická republika (VDR), Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu (Vietkong), SSSR, Čína a Spojené Království. Přinesly např. stažení vojsk USA z Jižního Vietnamu nebo výměnu zajatců.

Vietkong (Vietcong, Viet Cong): Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu, komunisticky orientovaná povstalecká organizace, která vedla partyzánský odboj proti vládě Vietnamské republiky.

 

Doporučujeme:

BOWMAN, John S. Kronika dějin 20. století. Rev. a dop. vyd. Praha: Columbus, 1993, 280 s. ISBN 8090157823.

MARSEILLE, Jacques a Nadeije LANEYRIE-DAGEN. Významné události světových dějin. Vyd. 1. Praha: Svojtka a Vašut, 1997, 317 s. ISBN 8071802972.

Pořad Českého rozhlasu Zaostřeno na moderní dějiny věnující se tématu amerických zajatců během války ve Vietnamu (22 minut).

Konci války ve Vietnamu a Pařížské dohodě z 27. ledna 1973 se věnuje pořad Zaostřeno na moderní dějiny z dílny Českého rozhlasu (22 minut).

Krátký dokument o válce ve Vietnamu (6 minut, české znění).