BERLÍNSKÁ KRIZE

Kdy: 1. berlínská krize: 1948 – 1949, 2. berlínská krize: 1958 – 1961

Kde: Berlín, Německo

Kdo: USA, VB, Francie, SSSR

Proč: konflikt mezi Východem a Západem po 2. světové válce, rozdělení Berlína mezi okupační zóny vítězných mocností

Výsledek: rozdělení Berlína na východní a západní, výstavba berlínské zdi

 

Po skončení druhé světové války, v červnu roku 1945, bylo Německo rozděleno na čtyři okupační zóny: americkou, anglickou, francouzskou a ruskou. Berlín, který se po rozdělení nacházel uprostřed sovětského pásma, byl spravován všemi čtyřmi mocnostmi. V prosinci 1946 došlo ke spojení americké a britské zóny za vzniku Bizonie, v roce 1948 se připojila francouzská okupační zóna a vznikla tzv. Trizonie. Ta se stala základem pro vznik samostatného státu Spolkové republiky Německo. Přišla však krize. Sovětský svaz, který se stavěl proti zřízení Západního Německa a proti měnové reformě, začal nejprve odmítat průjezd spojeneckých zásobovacích vlaků a později zahájil kompletní pozemní blokádu západních sektorů města. Západní Berlín byl po 11 dlouhých měsíců zásobován pouze pomocí leteckého mostu.

Obr. 1: Berlínská blokáda. Letecký most nad Berlínem (1948 – 1949). Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/berlinska-krize-1948-1949/

Obr. 1: Berlínská blokáda. Letecký most nad Berlínem (1948 – 1949). Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/berlinska-krize-1948-1949/

V roce 1949 bylo v Moskvě rozhodnuto, že je blokáda neúčinná a byla zrušena. Okupační pásma byla nahrazena dvěma státy. Spolková republika Německo (SRN) vznikla ze západního okupačního pásma a Německá demokratická republika (NDR) nahradila sovětské pásmo. Ve správě Berlína pokračovaly spojenci a SSSR, město tak bylo rozděleno na dvě části nepatřící do společného velení.

 

Obr. 2: Rozdělení Německa a Berlína po 2. světové válce mezi 4 mocnosti (USA, VB, Francie, SSSR) a znázornění leteckého mostu během blokády Západního Berlína v letech 1948 – 1949. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Blockade

Obr. 2: Rozdělení Německa a Berlína po 2. světové válce mezi 4 mocnosti (USA, VB, Francie, SSSR) a znázornění leteckého mostu během blokády Západního Berlína v letech 1948 – 1949. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Blockade

berlin008

Obr. 3: Berlínská zeď. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Wall_1961-11-20.jpg, http://voiceseducation.org/content/berlin-wall-poetry-wall

Za zrodem druhé berlínské krize stál volný pohyb mezi Východním a Západním Berlínem, který vedl k výraznému odlivu východoněmeckého obyvatelstva na Západ. Uvádí se, že Východní blok opustilo v rozmezí let 1949 a 1961 téměř 3,5 milionu obyvatel. Převážně studenti a kvalifikovaní pracovníci opouštěli NDR přes Berlín, kde hranice procházela středem města a nebyla proto snadno kontrolovatelná. Odliv obyvatelstva přinášel pro ekonomiku Východního bloku velké ztráty. Situace se vyhrotila v noci z 12. na 13. srpna roku 1961, kdy východoněmecká vláda uzavřela přechody mezi NDR a Západním Berlínem a hranici obehnala pomocí ostnatého drátu. O tři dny později, 16. srpna 1961, započala stavba berlínské zdi. Rozdělení Berlína trvalo do 9. listopadu 1989, kdy se na základě politické situace přistoupilo k její demolici a postupnému pádu „železné opony“.

Obr. 4: Berlínská zeď složená ze systému zátaras, kontrolních pruhů, hlídkových věží, elektrických plotů, zdí a jiných typů nástrah. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Structure_of_Berlin_Wall.svg

Obr. 4: Berlínská zeď složená ze systému zátaras, kontrolních pruhů, hlídkových věží, elektrických plotů, zdí a jiných typů nástrah. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Structure_of_Berlin_Wall.svg

Obr. 5: Berlínská zeď s vyznačenými přechody podle občanství a účelu. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_berliner_mauer_de.jpg

Obr. 5: Berlínská zeď s vyznačenými přechody podle občanství a účelu. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_berliner_mauer_de.jpg

Berlínská zeď: 1961 – 1989, symbol studené války, rozdělení Berlína (Německa a Evropy) na Východ a Západ. Betonová zeď byla doplněná ostnatými dráty, pásy pro psy a pro pohraniční stráž. Pokusy o překonání zdi a útěk na Západ za sebou zanechaly celou řadu obětí, o jejich celkovém počtu se dodnes vedou spory.

Bizonie: dvojpásmo, dne 2. 12. 1946 se na základě společné dohody vlád USA a VB spojují jejich okupační zóny na území Německa s platností od 1. 1. 1947. Vznik Bizonie byl přípravnou fází k uskutečnění projektu separátního německého státu.

Letecký most: Sovětský svaz zatarasil v červnu 1948 všechny pozemní přístupové cesty do Západního Berlína za cílem donutit spojence, aby území opustili. Letecká cesta byla pro spojence, kteří se rozhodli Berlín neztratit, jedinou přístupovou cestou, jak zásobovat téměř 2,5 milionu obyvatel základními surovinami. Spojení Západního Berlína se světem pomocí leteckého mostu trvalo po 11 měsíců.

Trizonie: útvar vzniklý 1. 8. 1948   připojením francouzského okupačního pásmo k Bizonii.

Železná opona: označení pro nepropustnou hranici mezi západním a východním blokem v období studené války.

 

Doporučujeme:

BOWMAN, John S. Kronika dějin 20. století. Rev. a dop. vyd. Praha: Columbus, 1993, 280 s. ISBN 8090157823.

MARSEILLE, Jacques a Nadeije LANEYRIE-DAGEN. Významné události světových dějin. Vyd. 1. Praha: Svojtka a Vašut, 1997, 317 s. ISBN 8071802972.

Videozáznamy o leteckém mostě v Berlíně během 1. berlínské krize (1948 – 1949) s anglickým komentářem a dobovými záběry1. (3:23 min) a 2. (10:03 min.)

Webová stránka věnující se Berlínské zdi a událostem s ní spojených v letech 1961 až 1989. Stránka v češtině nabízí mimo jiné videa, animace a fotografie

Krátký dokumentární film s názvem „The Berlin Wall is Built“ (2:35 min.) ukazuje Berlínskou zeď stavěnou od roku 1961