KUBÁNSKÁ RAKETOVÁ KRIZE

Kdy: 16. – 28. říjen 1962 (13 dní)

Kde: Kuba

Kdo: USA x SSSR

Proč: USA umístila rakety středního doletu v Turecku, SSSR odpověděla rozmístěním sovětských raket středního doletu na Kubě

Výsledek: vzájemná dohoda USA a SSSR, stažení raket z Kuby a Turecka

 

Na Kubě byl od konce 50. let 20. století u moci Fidel Castro. Američané se snažili Castrův komunistický režim svrhnout. Za vlády Johna Fitzgeralda Kennedyho, který se stal prezidentem USA v lednu 1961, došlo v dubnu 1961 k vylodění kubánských exulantů v zátoce Sviní organizované CIA. Americká invaze skončila fiaskem.

Dne 16. října 1962 byl J. F. Kennedy informován o fotografiích pořízených americkým špionážním letadlem U-2 na Kubě, které přinášely svědectví o umístění raket středního doletu schopných nést jaderné nálože a o budování nových vojenských základen. Umístění raket na Kubě bylo odpovědí východního bloku na americké rakety Jupiter a Thor v Turecku. Šlo o vyrovnání strategické rovnováhy sil a narušení americké převahy. Kuba byla pro sověty strategickým územím. Měli zde spojence Fidela Castra a umístěné rakety bezprostředně ohrožovaly americké aglomerace, například Philadelphii, Boston nebo New York.

Obr. 1: Jedna z fotografií kubánského území s raketami středního doletu. Zdroj: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/15/cuban-missile-crisis-russian-roulette

Obr. 1: Jedna z fotografií kubánského území s raketami středního doletu. Zdroj: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/15/cuban-missile-crisis-russian-roulette

Američané začali zvažovat dvě varianty řešení nastalé situace. První byla zaútočit na Kubu a zničit vojenské základny s raketami i za cenu použití jaderných zbraní. Panovala zde ale obava odvety SSSR v podobě útoku na Západní Berlín nebo rozpoutání světové jaderné války. Nakonec byla zvolena druhá mírnější varianta v podobě námořní blokáda Kuby, k jejímž břehům se blížily další sovětské lodě s raketami. Blokáda byla zahájena 24. října 1962, k útoku USA se mělo přistoupit teprve, pokud by SSSR blokádu neakceptovala.

Obr. 2: Kubánská raketová krize. Zdroj: http://www.wall-maps.com/Classroom/HISTORY/US/Cuban-Missile-crisis.asp

Obr. 2: Kubánská raketová krize. Zdroj: http://www.wall-maps.com/Classroom/HISTORY/US/Cuban-Missile-crisis.asp

USA měly více jaderných zbraní než SSSR, která v tuto dobu slavila spíše úspěchy v kosmonautice. Sovětské lodě se na blokádě zastavili, přesto byla situace i nadále velmi napjatá. Všechny jednotky na obou stranách byly v pohotovosti. Dne 28. října 1962 došlo k dohodě mezi Nikitou Chruščovem a J. F. Kennedym. Rusové tehdy přistoupili k demontáži raket na Kubě a Američané odstranili rakety z Turecka. Jaderná válka byla zažehnána.

Fidel Castro: kubánský prezident, premiér, revolucionář, a tajemník Komunistické strany Kuby. Vládl od roku 1959 do roku 2006.

Invaze v zátoce Sviní: jednalo se o neúspěšnou operaci CIA, která cvičila jednotky kubánských exulantů. Ty napadly v dubnu 1961 jižní Kubu za účelem svrhnout kubánskou vládu Fidela Castra. Kubánské ozbrojené síly porazily invazní bojovníky do tří dnů.

John Fitzgerald Kennedy: v pořadí 35. prezident USA (1961 – 1963).

Karibská krize = Kubánská krize. V západní literatuře se uvádí pojem „kubánská krize“, komunistická a postkomunistická literatura hovoří o „karibské krizi“.

Nikita Chruščov: tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu v letech 1953 – 1964.

Doporučujeme:

BOWMAN, John S. Kronika dějin 20. století. Rev. a dop. vyd. Praha: Columbus, 1993, 280 s. ISBN 8090157823.

PARKER, Geoffrey a Robert A LOVETT. Atlas světových dějin. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1999, 176 s. ISBN 8071769282.

Pořad Zaostřeno na moderní dějiny vysílaný Českým rozhlasem se věnuje událostem Kubánské raketové krize (22 minut).

Reportáž České televize k 50. výročí od Kubánské krize (7 minut).

Článek českého historika doc.PhDr. Václava Vebera, CSc. o Kubánské raketové krizi

Webové stránky věnující se Kubánské krizi nabízejí řadu fotografií, map a popis jednotlivých události den po dni Informace nabízejí v angličtině, španělštině nebo francouzštině.

Kniha nabízející přepisy rozhovorů z jednání v Bílém domě během Kubánské krize se nazývá The Kennedy Tapes: Inside the White House during the Cuban Missile Crisis, editoři Ernest R. May a Philip. D. Zelikow.